Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa Usługi Speedfin

Dedykowane i kompleksowe rozwiązania wspierające ekspertów finansowych.§ 1. Postanowienia ogólne

 • Administrator chroni prywatność Użytkownika w czasie korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz przestrzega przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych dostępu do gromadzonych danych
 • Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa stanowi załącznik do Regulaminu Świadczenia Usług w Portalu Internetowym www.speedfin.pl.
 • W sposób następujący zdefiniowano w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa następujące
  • „Cookies”- oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  • „Cookies Administratora” - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  • „Cookies Zewnętrzne”- oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  • „Inne Technologie”– oznacza wszystkie inne technologie wykorzystywane przez Administratora i jego partnerów mogące powodować przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do danych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (w tym między innymi technologie takie jak: buforowane w urządzeniu końcowym Użytkownika pliki JavaScript, zmienne JavaScript, Local Storage, Session Storage, Flash Storage, HTML 5 Web Storage)
  • „Urządzenie”- oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

§ 2. Dane osobowe

 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przy rejestracji, to jest:
  • imię i nazwisko,
  • nazwa firmy,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres siedziby firmy,
  • adres zameldowania,
  • adres korespondencyjny,
  • numer konta bankowego.
 • Dane wskazane w ust. 1 są podawane przez Użytkownika dobrowolnie, w celu umożliwienia Administratorowi należytego wykonywania usługi.
 • Użytkownik umieszczając w Serwisie jakiekolwiek dane, w tym dane osobowe Kontrahentów, zobowiązuje się i zapewnia Administratora, iż:
  • uzyskał i przetwarza te dane zgodnie z prawem, a w szczególności jest uprawniony do przekazania tych danych Administratorowi, a Administrator nie będzie odpowiedzialny wobec jakiejkolwiek osoby trzeciej za niezgodne z prawem przetwarzanie danych
  • nie narusza żadnych dóbr osobistych ani innych praw jakiejkolwiek osoby trzeciej, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad współżycia społecznego i przyjętych dobrych
 • W przypadku, gdyby Administrator uzyskał Informację, że Użytkownik narusza Regulamin oraz niniejszą Politykę Prywatności i Bezpieczeństwa może rozpocząć postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności naruszenia Regulaminu lub Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa. W przypadku naruszenia Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa przez Użytkownika Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem.
 • Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)., w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 • Zbiór danych osobowych prowadzony przez Administratora został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i został wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych. Administratorem danych (przekazanych w formularzu rejestracyjnym) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Finance Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Poznaniu.

§ 3.Obsługa techniczna

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych

§ 4.Informacje handlowe

 • Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom wiadomości, w tym w szczególności dotyczących funkcjonowania Serwisu i zmian w jego funkcjonowaniu bądź też komunikatów dotyczących działania Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać tego typu informacji od Administratora.
 • Treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda może zostać odwołana przez Użytkownika w każdej chwili.

§ 5. Login i hasło

 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
 • Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.

§ 6.Zarządzanie kontem

Formularz wypełniany przez Użytkownika w trakcie zapisywania się i logowania do Serwisu, a także sam proces autoryzacji (logowania) do Serwisu domyślnie realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zapewnia najwyższą ochronę transmisji danych w sieci Internet. Wszelkiego rodzaju hasła przesyłane za pośrednictwem Serwisu przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowego SSL.

§ 7. Ochrona transmisji danych

 • Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami
 • Administrator przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych w dane Konto Użytkownika. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.
 • Administrator może ponownie wymagać przekazania danych Użytkownika, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej Użytkownik podał, i na których przetwarzanie wyraził zgodę. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji żądanych przez Użytkownika.

§ 8.Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 • Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies w swoim Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 9. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies i Inne Technologie

 • Administrator wykorzystuje Cookies Własne i Inne Technologie w następujących celach:
  • konfiguracji serwisu,
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  • uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania
  • ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe
  • Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  • Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
  • ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne i Inne Technologie w następujących
  • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (m.in. vimeo.com, youtube.com,
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (m.in. Google Analytics, Gemius Traffic)
  • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.

§ 10.Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 11. Postanowienia końcowe

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa może zostać zmieniona na warunkach takich samych, jak zmiana Regulaminu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, chcesz się z nami podzielić uwagami, wyrazić krytykę lub nas pochwalić :)
napisz nam email'a lub do nas zadzwoń.

881 206 620

[email protected]

Finance Development Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 25/15 | 60-822 Poznań